logo psykolog martin dahl

Behandling

Et problem kan hurtigt vokse – men det kan heldigvis også hurtigt blive mindre eller forsvinde. Det er min grundantagelser, at ethvert menneske gør sit bedste i en given situation, og at problemer er invitationer til udvikling og forandring.

Vores opvækst eller de oplevelser vi har været udsat for gennem vores liv er med til at skabe hvem vi er. Når vi har brug for terapi er det fordi der er opstået et problemer og vanskeligheder som påvirker os negativt, og som påvirker vores liv og opfattelse af os selv - vores identitet. Gennem samtalerne mindskes problemets indflydelse på dit liv og dermed give plads til det du ønsker. Samtalerne giver også mulighed for nye forståelser og nye vinkler på problematikkerne og dermed kan man komme fri af problemet og tættere på den selvopfattelse og identitet man selv sætter pris på. Der bliver mere plads til at leve sit liv, som man selv vil.

Der er altid mange faktorer, der kan gøre det muligt for et problem at opstå. Det kan blandt andet være oplevelser i familien eller på arbejdspladsen der starter et problem. Det kan også være kulturen i vores samfund der kan være med til at problemer opstår i menneskers liv. Normer og perfekte idealer for hvordan man "bør" være kan være umulige at leve op til og kan gøre det meget svært at være sig selv og man kan nemt føle sig som en fiasko. Normer, idealer og kravene i samfundet skal ikke diktere hvordan vi skal være - vi skal selv vælge.

Samtaleforløb skal ikke vare længere end du har behov for, det kan være der kun skal nogle få samtaler til og ofte ikke mere end 6-8 samtaler. Samtalerne skal som det vigtigste have en hjælpsom effekt i dit liv og det er helt centralt at du har en god fornemmlse af mig som psykolog og jeg vil altid tage op med dig om vi er på rette vej eller om vi skal ændre kurs i samtalen

Min baggrund

Jeg arbejder kun ud fra gennemprøvede og effektive (evidensbaserede) metoder. Jeg har gennem mange år arbejdet med systemisk terapi, narrativ terapi og løsningsorienteret terapi. Jeg har terapeutiske uddannelser indenfor disse terapeutiske retninger, samt en international uddannelse i narrativ terapi.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder efter foreningens etiske retningslinjer, herunder retningslinjerne for tavshedspligt.

Du er altid velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål til mine erfaringer med behandling og den måde jeg arbejder på.